kvaliteetsete eestikeelsete subtiitritega

Kuidas lugeda Piiblit?

Allpool leiad The Bible Project videod seeriast “How to Read the Bible”, mis uurivad Piiblis olevate tekstide ülesehitust, kirjutamisstiile jms, mille teadmine on eelduseks, et Piiblisse kirja pandud sõnumit õigesti mõista.

Kirjanduslikud stiilid Piiblis

Et Piiblist paremini aru saada, tuleb esmalt õppida ära tundma erinevaid kirjanduslike stiile, mida piibliautorid kasutavad.


Juudi muistne mediteerimiskirjandus

Piibel on mõeldud eluaegseks uurimiseks. Selles videos vaatame, kuidas Piibli kirjutamisstiil kutsub üles lugejaid mõtlema sügavamalt ja mediteerima Piiblis oleva üle.

Süžee Piibli jutustustes

Piiblis olevate jutustuste puhul on oluline õppida mõistma süžee olemust: kuidas on lood järjestatud ning kuidas need haakuvad üksteisega läbi haripunktide ja lahenduste. Videos uurime, kuidas süžee juurde kuuluvate lugude järjekorra eiramine võib kaasa tuua Piibli vääritimõistmise. Samuti vaatame, kuidas Piibli tervikloo – mis viib lõpuks Jeesuseni – mõistmist toetab see, kui tabada jutustuste mitmetahuline olemus.

Luulekunst Piiblis

Kas teadsid, et kolmandik Piiblist on muistne Iisraeli luule? Luule on inimesetevahelise kommunikatsiooni rikkalik ja kunstiline viis, kuid tihti on seda ka raske lugeda. Selles videos uurime Piiblis oleva luule ainulaadseid omadusi, et saaksid avastada selle ilu ja mõjukuse.

Apokalüptiline kirjandus

On apokalüps! Aga mida see tegelikult tähendab? Selles videos vaatame, kuidas lugeda Piiblis olevat apokalüptilist kirjandust.